Frå Aftenposten 26/3 1926.


Raggsteindalshytten

ved Strandevatnet paa nord-østsiden av Follarskaret — som ifjor hadde en sjelden smuk debut som «paaskehytte» — vil ogsaa iaar bli holdt aapen i paasken, — fra palmesøndag til anden paaskedag.

Som en aarvis gjest i denne vakre og bekvemme hytte med det udmerkede stel og det elskværdige vertskap anbefaler jeg hytten paa det beste for dem, som maatte komme til at færdes paa disse kanter i paasken. Av hensyn til de mange, der pleier at benytte ruten Haugastøl—Raggsteindalen, blir det nu staket vei gjennem Follarskaret.


Sist oppdatert: 2000-11-05
Per Villand