Frå Drammens Blad 5/10 1923.


Ny og moderne turisthytte

Paa Villandssæter i Raksteindalen

For alle fotturister vil det vække glæde, at der til kommende sommer blir aabnet en ny turisthytte paa Villands sæter i Raksteindalen paa Hallingskarvens østside.

Raksteindalen vil bli en naturlig mellemstation for turisthytterne Geilo, Haugastøl, Finse, Gjeiteryggen og Youngsdalen samt Skaro i Sundalen.

Den nye bygning skal efter forlydende allerede være under tak og vil foreløbig komme til at ha ialt 15 gjestesenge. I kjelderetagen vil der bli indrettet et moderne sætermeieri til forædling av al ko- og gjeitemelk fra denne udmerkede havnedals besætninger. Efter hvad der fortælles har hr. P. L. Villand ogsaa indkjøpt elektriske maskiner fra et nedlagt verk paa Evju i Sandsvær, saa det er hensigten at kjerne, separator og primrører skal drives med elektrisk energi, hvilket formentlig blir enestaaende i en saa utpræget høifjeldsæter som Raksteindalen. Den 25 hestes motor vil ogsaa skaffe turisthytten lys og delvis varme og i sætertiden vil restenergien bli anvendt til kokning. Maskinerne vil bli montert til vaaren, og eieren og den norske turistforening vil sikkerlig faa glæde av det nye og i høi grad tidsmæssige anlæg.

Fjeldvandrer.


Sist oppdatert: 2000-11-05
Per Villand