Frå ???? ?/? 1911.


Jøran Øvrejorde

i Hol er nu 70 aar. Født 1841 paa Gaarden Nordre Tufte i Ustedalen. De var 8 Søskende, men nu er det kun hende og den kjendte Torstein Tufte — bosat i Nortwood — som lever. Han er Medlem av Legislaturen i N. Dakota. Af hendes andre Brødre var Gaardbruger Engebret Tufte, Paul Raunsgaard og Landhandler Sven Tufte i Hol. Hun nedstammer fra Søndre Berg i Hovet — Nestegardætten — der igjen er utgaaet fra Raaenætten, hvilken Æt er kjendt i Hol siden 1555.

Jøran Øvrejorde har været gift 2 Gange, første Gang med Gaardbruger Lars Øvrejorde, med hvem hun har 6 gjenlevende Barn: Gaardb. Torsten Øvrejorde — Medlem av Hols Herredsstyre, Landhandler H. Øvrejorde, Gjeilo og Sissel Villand, gift med Paul Villand, samt Erik, Halvor og Margit bosatte i Amerika. Det andet Ægteskab med Erik N. Grøvo var barnløst. Hun er nu atter Enke.

Som en Type paa den gamle staute Bondeæt i Dalen er hun kjendt langt udenom sin Grænd. Altid god og agtværdig. Hun har forestaaet sit Hjem som en dygtig Husmor og saavel paa dette som andre Omraader har Jøran nydt stor Anseelse i Bygden. National i Klæder og Skikke. Om Sommeren har hun til gaske nylig været paa Sæteren. Er trods sin høie Alder frisk og rørig.

Som bekjendt ligger Gaarden Øvrejorde i Hovet, lidt op fra Veien, med en herlig Udsigt over den frugtbare Fjeldbygd, — med Udsyn til Hallingskarvet. Hun er af dem, som gjerne gaar paa Kirkevei, og nu da Hovet har faaet sit eget Kapel, er Kirkeveien blevet meget kortere for gamle Jøran Øvrejorde.

R. U. Børresen.
Sist oppdatert: 2000-11-19
Per Villand