Loftet


bilete

Loftet slik det sto på garden 1793-1989. Til høgre Villandsstugu. (O. Olafsen og R. Berge: Villandsætten)

bilete

Loftet 1915

bilete

Loftet 1915

bilete

Loftet slik det står på garden i dag. (Foto: PV 2000)


Sist oppdatert: 2001-03-20
Per Villand