Frå Nationen 23/6 1934.


Villandsfolket

Hallingdal paa begge sider jordkloden

Av ELSA ULVIG

Det var en grugget sommerdag for noksaa mange aar siden. Min venninde og jeg kom traskende over heiene ned til Raggsteindalen, nede mellem Hallingskarvet og Finsefjellene. Der skulde være en seter der nogensteds, hadde vi hørt, med snilde folk, og dem trøstet vi oss til, for dagen led alt, og været var ikke akkurat til aa ligge ute i.

Seteren befantes rett nok aa være tilstede, graa, værbitt og lav laa den oppe i bakkeskraaningen — vi gikk fremtil og banket forsiktig paa. En verdig Hallingkone kom i døren, bak henne kek der frem diverse runde barneansikter med blanke, spørrende øine. Ja, vi var da altsaa de og de, og trøstet oss ikke lenger idag. — om hun trodde her kunde være husly aa faa for natten. — Det maatte vel saktens bli raad med det — vi fikk gaa inn og sette oss.

Det spraket lunt under den store ostekjelen, kaffekjelen hadde faatt klemt sig ned mellem to brander ytterst ute og gjorde sitt beste for aa nytte varmen, saa det duftet livsalig baade av den og briskebrenselet. — Borte fra sengen reiste der sig en, tydeligvis mannen sjøl, og gav oss et trohjertet haandtak.

Det var Villandsfolket, vi var komne til. Og vi hadde ikke sittet der lang stunden, før det var som aa være mellem gammelt kjente, mellem disse hjertelige, likefremme menneskene, dypt rotfestet i sine hjemlige forhold og allikevel med aapent øre og øie for verden ellers. Det var midt i slaatten, turistene skal gjerne passe paa og komme ubeleilig nettop da som bekjent, — men ikke desto mindre lovde Paal, mannen, aa vise oss frem til Finse, og det var det samme som to dager mistet for arbeidet. Sidsel bar paa bordet det beste huset eide og viste oss siden inn i kammerset, hvor vi sov fotvandrerens trygge søvn i de gode sengene hennes.

Solen skinte straalende inn næste morgen da Sidsel aapenbarte sig med kaffebrettet i full høitidbunad — for aa glede oss hadde hun tatt den paa — mesteparten av ungeflokken kom myldrende efter. Hele synet hørte til dem man ikke glemmer. Hun tok sig tid til aa bli inne hos oss oss liten stund; vi vilde jo gjerne se paa henne lengst mulig og hadde dessuten de tusen ting aa spørre om, saa tilslutt snudde hun sig og skysset hele flokken ut med en pussig, ganske uigjengivelig bevegelse: «No maa de ut aa plukkæ møltu da, so æra de snille unga. De veta væl da at me sko hava møltu te nons.» — Og de stillferdige smaa lo og trillet avsted som nøster mellem hverandre. Hun stod igjen, Sidsel, ferm og staselig i all sin pomp og saa efter dem med et lite smil. Vi kan aldri minnes Raggsteindalsturen uten at vi igjen ser henne staaende slik.

bilete

Paal og Sidsel Villand med nogen av barna.

Og saa bar det avgaarde med Paal, en lang, tindrende fin høisommerdag — den hører ogsaa til blandt det uforglemmelige. Hvor han elsket naturen, hvor han kunde fortelle om den, enkelt og varmt. «No maa me seta uss ne aa sjaa paa deten fagre landskapa her æ,» sa han naar vi skulde ha rast. En gang over en rykende kaffekopp, da han og jeg tilfeldigvis var blitt sittende litt borte fra de andre, kom han ogsaa inn paa hus og hjem, og da sa han: «Slik som du har sett henne Sidsel no — desse nøkle dagadn de ha vøre samen — slik ha ho vøre mot uss alle i desse femaakjua aare me ha vøre gift.»

Aarene gikk uten at jeg fikk se Paal igjen. Og en dag stod hans navn i avisen for siste gang. Det var i juli 1925, en søndag. Han hadde som vanlig været og talt ved et ungdomsstevne, talt om hvor det gjaldt aa elske sitt land og sin jord. Paa hjemveien sank han sammen, rammet av hjerteslag — de fant ham med armene utstrak over frodige kornaks, favnende den jord han hadde elsket livet igjennem.

Det vilde føre for langt aa skulle fortelle inngaaende om denne i mange maater ualmindelige mann og alt hvad han fikk utrettet i sitt 68-aars lange liv. De følgende korte, trekk er vesentlig hentet fra venners minneord ved hans bortgang — han var ikke av den sorten nemlig, som brukte aa fortelle videre om sig selv.

Gården Villand kjøpte han i 1889 av den siste ætling av de beryktede Villandskjemper. Man kan vel uten overdrivelse si at Paal ogsaa hadde kjempekrefter, han brukte dem bare paa en litt annen maate. For han fikk efterhvert lagt 40 maal nytt land under plogen, og lennet var slik at han maatte kjøre vekk 50 000 lass stein som nu mestendels allesammen ligger til eftersyn i en durabel haug. Og han drev selvsagt jorden sin fint, førte op stor, tidsmessig hovedbygning, fjøs og laave, saa nu er det bare stabbur og loft som staar igjen av det gamle. — Siden kjøpte han Raggsteindalen — den er et udmerket fjellbeite paa ca. 100.000 maal. Her hadde han gjeit, hester eg kyr i store flokker. Sidsel hadde aarene utigjennem faatt sig en flokk hun og, tolv friske, velbegavede barn. Og ved siden av alt tilsynet med dem rakk hun aa lage gjeitost og smør som blev premiert gang paa gang — 1914 fikk hun sølvmedalje for gjeitost paa jubileumsutstillingen. Hun er forresten usedvanlig flink i all slags matstell, Sidsel, det vil alle turistene kunne bære bud om som senere kom til aa gjeste Raggsteindalen. For der oppe bygde Paal en rummelig hytte for dem. Uheldigvis brente den, men eldste sønnen som nu har gaarden, førte den op igjen ifjor med sengeplass til cr. 35 gjester. Der holdes aapen baade i paaske- og sommerferien.

Paal Villands største og sterkeste interesse var allikevel handel. Alt som smaagutt begynte han med den og det gikk baade fort og godt. Ved tyveaarsalderen slo han inn paa fæhandel, i hjemtrakten, Trøndelagen og rundt om. Det var da han kom i tanker om at Telemarksfæet sikkert måtte passe ogsaa for Hallingdal. Og avsted bar det med ham til Telemarken en vakker dag. Resultatet var 125 stykker storfæ innkjøpt i en haandvending; med dem satte han tilveis over Tinn, Opdal og alle fjellene hjem igjen. Gang paa gang gjorde han denne strevsomme reisen og kom tilbake med utsøkt Telemarksfæ. Han og svogeren, Henrik Øverjordet, fikk i opdrag ogsaa aa kjøpe avlsokse til Sør-Høvet fra Telemarken. Saa nu har hele Hol utelukkende Telemarksfæ og staar som det beste herred i fylket med hensyn til fæbestanden. Det vakte alltid opsikt naar Paal kom dragende med besetningen sin til utstillingsplassen paa Torpmoen, og neppe har nogen dratt derfra igjen med saa mange fæsjaapremier som han. Av utmerkelser ellers har han faatt Buskerud landbruksselskaps sølvmedalje for jordbruk og fæavlens fremme. Og som fæopdretter er hans navn kjent langt utover dalens grenser.

Men det som allerlengst vil komme til aa bevare Paal Villands eftermæle, blir nok allikevel den ubegrensede tillit han nød, det ry for ordholdenhet. paalitelighet og usvikelig erlighet som alltid knyttet sig til hans navn.

Som allerede nevnt er dette bare litt av alt det som kunde være aa si om ham. Og det hender vel aldri at nogen av oss som har været i Raggsteindalen, sitter sammen uten aa minnes ham og hans. Men at det ogsaa skulde bli dem underholdningen kom til aa dreie sig om en kveldsstund langt borte i det fjerne vesten, det hadde jeg erlig talt aldri drømt om, og de selv naturligvis enda mindre.

bilete

Buskap paa prerien.

For et par aar siden var jeg imidlertid paa reise i Canada. Det var mest norske farmere jeg besøkte for aa faa vite litt om deres liv og vilkaar i det hele tatt. De var makeløs hyggelige. «Du tror da vel aldri at vi vil ta penger av dig for den matsmulen, du som er kommet denne lange veien for aa besøke oss,» sa de naar jeg skulde til et nytt sted. «Bare hils hjem igjen hvis du treffer nogen av folket vaart — du skal faa adressen — og gi oss en vennlig tanke naar du er i Gamlelandet — tenk paa oss da». De hadde faatt istand noksaa mange foreninger, «Sønner av Norge» og «Døtrer av Norge» het de fleste. Nettop paa den tiden da jeg var der, hadde de sine midtsommermøter og saa blev der leilighetsvis spørsmaal i øst og vest om jeg vilde komme og holde foredrag: «Du vet vi skal bile dig frem og tilbake, og penger kan vi samle inn til dig paa møtet.» Men det var jo min glede aa kunne svare med deres egne ord, at nei det skulde da bare mangle — efter all hyggen og gjestfriheten maatte jeg ogsaa faa lov aa gi litt igjen. Saa var det en gang borte paa grensen, av British Columbia, et par dagers reise fra Stillehavet. Der var samlet en hel del folk, og pratet gikk livlig over rykende kaffe, og alskens opdekning, med troverdige norske lefser og potetkaker, inniniellem overdaadig amerikabakning.

Den siste kaffekoppen var tømt, kakesmulene børstet vekk, og formannen dunket i bordet. «Faar haape, ladies and gentlemen, at dere ikke akkurat er sultne nu lenger, men the very best thing har vi nu gjemt tilslutt allikevel, ja, ikke just spiselig, you know. — Vi har faatt tak i en norsk lady som vil fortelle oss litt om Gamlelandet». Jeg spurte som vanlig om der var nogen særlig del av Norge de gjerne vilde høre fra. «Hallingdal», mumlet mange stemmer, «har du været der, saa fortell». Det hadde jeg, flere ganger, og var en del kjent saa jeg gjorde som de bad og kom naturligvis derved inn paa Villandsfolket.

Slik som de lyttet — saa stille som der var! Engang begynte et lite spebarn aa sutre, men moren for paa dør med det næsten før det fikk begynne. Og alle disse vaakne ansiktene, ivrige for ikke aa miste et ord, gjorde at jeg rent glemte aa passe tiden — jeg vandret igjen mellem heiene og de staute hallingdøler og lot minnene fortelle.

Men omsidet opdaget jeg da hvor langt det var ledet og bad dem undskylde. «Vi vilde gjerne ha hørt meget mer», begynte en da døren i det samme blev lukket helt op, og der kom stigende inn en trealens kar, svær og brunbarket. Han styrte bent paa mig, tok haanden min og klemte den skikkelig ondt. «Takk skal du for den talen,» sa han, «mange takk — og især for alt det du sa om Paal og Sidsel Villand — for jeg har været gjetlegutt hos dem engang». «Jamen De var jo ikke herinne og hørte paa», sa jeg. «Jo, jeg stod derute i gangen, vær viss jeg hørte hvert ord — jeg vilde ikke komme inn og forstyrre. Jeg er presten her, you see, presten Haugen fra Norge.»

Efterpaa maatte vi jo ha en ekstra liten prat om alt og alle hjemme, mens han fikk sig en hastig kopp kaffe, han kom fra mange mils kjøring over prerien. «Takk igjen», sa han, til slutt — «dette var en stor oplevelse, og nu maa du riktig ta saa mange gode hilsener med til Sidsel og alle barna, naar du kommer paa de kanter, og saa maa du bære frem mange hilsener til mor min, hun heter Kari Ellingsplassen, hun bor i Hol, der har jeg en søster og, Jorand Slaatten, du maa endelig gaa og hilse henne saa meget.»

Dermed nikket han utover forsamlingen, smatt inn i bilen sin og svant avgaarde i lynende hast.

Det er snart fire aar siden alt. Og fordi jeg enda ikke har kunnet naa personlig aa faa bringe hilsenerne hans frem, drister jeg mig nu til aa gjøre det paa denne maaten.

Elisa Ulvig.
Sist oppdatert: 2000-10-09
Per Villand