Gamle postkort frå Hovet og Sudndalen


bilete

Dette må vere frå før 1916. (Frå Karsten Grøgård)

bilete

Dette må vere frå før 1920, då Gullhaug ennå ikkje er bygd. (Frå Guro Villand)

bilete

Dette må også vere før 1920.

bilete

Dette må vere mellom 1921 og 1924. Driftsbygningen på Overvoll er bygd, men ikkje våningshuset. (Frå Erik Westedt)

bilete

Dalen, Myrvoll, Augunset.

bilete

Mot Sudndalen.

bilete

Frå Leinodden mot Raggsteindalen, kanskje på 40-talet.

bilete

Ved Halfardokken i Sudndalen.

bilete

Ved Hovet kyrkje, truleg på 20-talet. (Frå Guro Villand)

bilete

Torstein og Olav Haugo, Sudndalen. (Frå Guro Villand)


Sist oppdatert: 2001-01-21
Per Villand