Steinbu, Sleaskardstølen


bilete

Hesteslepp på Sleaskarstølen ca. 1925. Murane etter steinbua heilt til høgre i biletet.

bilete

Hesteslepp på Sleaskarstølen ca. 1925. Utsyn ned Raggsteindalen.

bilete

Den gamle steinbua etter at ho har vorte restaurert. Uthus t.v. bygd 199? og badstove 199?.(Foto: PV 1999)


Sist oppdatert: 2000-10-10
Per Villand