Stallane med trev


bilete

Stallane med trev og trevsrear slik dei sto på garden.

bilete

Stallane også på garden. (Bilete frå HH)

bilete

Stallane på Drammens museum. (Bilete frå Hol I)


Sist oppdatert: 2001-01-21
Per Villand