Våningshuset


bilete

Våningshuset på byrjinga av 20-talet Foto: L.K. Ødegaard (E. Westedt)

bilete

Våningshuset i 60-åra.

Pål L. Villand har skrive om våningshuset her.
Sist oppdatert: 2000-10-08
Per Villand